Solliciteren in het GO! (onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap)

Ieder jaar verschijnt de oproep tot de kandidaten voor het volgende schooljaar.

Algemeen principe

Om te solliciteren in het Gemeenschapsonderwijs voor 2020-2021 moet je je 2 belangrijke punten voor ogen houden:
  1. je moet voor 15 juni solliciteren via de https://ekt.g-o.be/LoginKandidaten.aspx/
  2. je moet elektronisch solliciteren (wie geen internetaansluiting heeft, kan een computer gebruiken in een GO!-school)
  3. zorg tijdig voor een pincode voor je electronische identiteitskaart of voor een token

Ook via de scholen

Het GO! raadt aan om naast de elektronische kandidaatstelling een gewone sollicitatiebrief te sturen naar de directie van de afzonderlijke scholen. Die adressen vind je in de schoolzoeker op de site van het GO!. Voor een betrekking in een internaat stuur je ook een brief naar de algemeen directeur van de scholengroep.

Laatstejaars

Laatstejaars kunnen ook elektronisch solliciteren. Ze moeten wel uiterlijk op 15 oktober aan elke scholengroep waar ze gekandideerd hebben, schriftelijk laten weten dat ze geslaagd zijn. Ze moeten bij de brief een kopie van het diploma of van het voorlopige attest voegen.

Uitzonderingen

Godsdienstleerkrachten hoefden vroeger niet te kandideren via de webtoepassing - sinds een paar jaar moeten ze dat wel doen. Ze worden aangeworven door de directeurs op voordracht van de bevoegde instanties van de betrokken godsdienst.

Voorrangsregeling

Onbenoemde leerkrachten die al een zekere tijd in het onderwijs gewerkt hebben, kunnen aanspraak maken op voorrang, een zgn. tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD).

Te laat, wat nu?...

Wie tot en met 14 juni het formulier op de website van het Gemeenschapsonderwijs invult, heeft geldig gesolliciteerd. Daarna kan je nog "laattijdig" of "spontaan" solliciteren. Je kandidatuur krijgt evenwel de laagste prioriteit. Als je een vak geeft waarvoor weinig kandidaten zijn, maak je daarmee waarschijnlijk nog een redelijke kans.

Bijkomende informatie

Je kan bijkomende informatie krijgen bij "Go! onderwijs" van de Vlaamse Gemeenschap op volgend telefoonnummers:

Je kunt met je vragen ook terecht bij de secretariaten van de scholengroepen (zie bijlage 3 van de oproep).