Godsdienstleerkrachten

Algemeen principe

Er zijn speciale voorwaarden en procedures om godsdienst te mogen onderwijzen. De controle op de kwaliteit van het godsdienstonderwijs ligt bij de bisdommen. Zij beslissen uiteindelijk wie al dan niet godsdienst mag geven.

Godsdienstleerkrachten in lagere scholen

Als je godsdienst wil onderwijzen in een lagere school (bijv. in het GO!) moet je daarvoor je kandidatuur ook stellen bij de vicarissen voor onderwijs van de bisdommen..

Je zult daarna uitgenodigd worden voor een gesprek met een of meerdere leden van de diocesane insprectie godsdienst. Daarbij wordt o.a. gelet op de motivatie en op het parochiaal engagement van de kandidaat.

Deze regeling geldt zowel voor regenten met onderwijsbevoegdheid godsdienst als voor onderwijzers. Van onderwijzers zal men vragen dat ze een driejarige bijscholing volgen in een instituut voor godsdienstwetenschappen (meestal op zaterdagvoormiddag). In het voorjaar verschijnt altijd een speciaal onderwijsnummer van Kerk en Leven (het "parochieblad"). Daarin staat dan gewoonlijk praktische informatie over deze opleidingen.

Godsdienstleerkrachten in secundaire scholen

Eerst moet je solliciteren bij de vicarissen voor onderwijs van de bisdommen. Daarop volgt een onderzoek van je kandidatuur: je wordt uitgenodigd voor een gesprek met de inspectie en er worden wellicht ook inlichtingen over je ingewonnen bij de pastoor van je parochie. Daarna kun je nog een sollicitatiebrief schrijven naar de directies van de afzonderlijke scholen. Strikt genomen is dit in het katholieke net niet noodzakelijk. Als je ook andere vakken dan godsdienst wil geven, moet je natuurlijk wel de gewone procedure volgen.

Godsdienstleerkrachten in het GO!

Vroeger moest je als godsdienstleekracht geen formulieren insturen voor het GO!. Vanaf het schooljaar 2003-2004 is dit veranderd. Nu moet je (ook als je alleen maar godsdienst wil geven) toch op de gewone manier solliciteren bij het GO!.

Vicariaten voor onderwijs van de bisdommen

Alle vicariaten voor onderwijs van de bisdommen hebben on-line-informatie:

Bijkomende informatie

Bijzonder interessant is de site van de Erkende Instantie r.k. godsdienst over solliciteren.

Meer over allerlei aspecten van het Katholicisme in Vlaanderen vind je ook op de site van Kerknet.