Leerkrachten Lichamelijke Opvoeding

Vacatures in het onderwijs, maar ook in organisaties en bedrijven die te maken hebben met sport zijn ook te vinden op

www.sportcareers.be

Leerkrachten Lichamelijke Opvoeding kunnen hun kandidatuur ook stellen via de Bond voor Lichamelijke Opvoeding (BVLO), als ze er lid van zijn. Ze kunnen op die manier ook solliciteren als lesgever in sportclubs, als sportmonitor enz.

Op de website van BVLO staan een aantal vacatures (enkel toegankelijk voor geregistreerde leden).

Verdere inlichtingen zijn op dit adres te verkrijgen:

BVLO-Plaatsingsdienst
Waterkluiskaai 16
9040 Sint-Amandsberg/Gent
tel.: (09)218 91 23
fax.: (09)229.31.20
e-mail: info@bvlo.be