Solliciteren in methodescholen

Algemeen principe

Er zijn tal van methodescholen: Freinetscholen, Steinerscholen, Ervaringsgerichte Scholen, Montessorischolen, Jenaplanscholen, Projectscholen, Daltonscholen... Sommige behoren tot het Gemeenschapsonderwijs. Daarvoor solliciteer je op de manier zoals je dat doet voor de andere Gemeenschapsscholen.

Andere behoren tot het vrij, niet Katholiek onderwijs. Voor een job in die scholen solliciteer je met een sollicitatiebrief.

Wanneer je in een methodeschool gaat werken, wordt van je verwacht dat je akkoord gaat met de filosofische principes van die school en dat je de specifieke didactiek die daarbij hoort, gebruikt.

Adressen

De Federatie van Onafhankelijke Pluralistische Emancipatorische Methodescholen (FOPEM) groepeert Vlaamse Freinetscholen, Ervaringsgerichte Scholen, Montessorischolen, Jenaplanscholen en Projectscholen. Op de website van FOPEM vind je alle informatie, o.a. de adressen van de aangesloten scholen en een overzicht van de vacatures.

Adressen van Steinerscholen vind je bij de Federatie Steinerscholen Vlaanderen.

Daarnaast zijn er ook nog een 20-tal vrije niet-confessionele scholen die verenigd zijn in Vlaams Onderwijs OverlegPlatform, VOOP (kijk onder "Scholen").

Het Departement Onderwijs geeft op haar site een adressenlijst van de officieel erkende methodescholen met basisonderwijs. Daartussen zitten ook vrije niet-Katholieke methodescholen.