Solliciteren in het privé-onderwijs

Algemeen principe

Soms publiceren privéscholen vacatures in kranten. Daarop kun je met een sollicitatiebrief antwoorden. Je kunt ook op eigen intitatief een aantal scholen aanschrijven.

Adressen

Zoek bij de Gouden Gids naar "privé scholen".

Belangrijk

Sommige privéscholen lopen er de kantjes een beetje van af. Zo vragen ze vaak dat je optreedt als zelfstandige leraar, als "free-lance leraar". Daarmee zijn alle financiële lasten voor jou. Anderzijds heb je niet de voordelen die andere zelfstandigen wel hebben (geen controle van een baas, eigen werkregeling enz.). Ook houden sommige geen rekening met de uren die je nodig hebt om lessen voor te bereiden: je wordt soms betaald per uur dat je effectief met leerlingen bezig bent. Om een aanvaardbaar loon te halen, moet je dan meer dan 30 uren lesgeven. Daarmee is natuurlijk niet gezegd dat er geen bona fide privéscholen bestaan; laat je terdege informeren eer je een contract tekent.