Solliciteren in Protestantse scholen

Algemeen principe

Er zijn 9 vrij-protestantse scholen ("Scholen met de Bijbel") in Vlaanderen, nl. in:

Deze scholen bieden kleuter- en lager onderwijs.

Je kunt er solliciteren in een protestantse school door een sollicitatiebrief te schrijven naar de directie

Adressen

De adressen vind je op de website van de Raad Inrichtende Machten van het Protestants-Christelijk Onderwijs (IPCO).