Het stedelijk en gemeentelijk onderwijs

Algemeen principe

Stuur je sollicitatiebrief naar het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar je wil kandideren. Het adres vind je op de websiten van elke gemeente. Die kunt je gemakkelijk zoeken via
http://www.vlaanderen.be/nl/gemeenten-en-provincies/overzicht.

Meestal heeft het ook zin om tegelijk een brief te sturen naar de directies van de scholen of om er persoonlijk je curriculum te gaan afgeven. De scholen vind je op de site van gemeenten en privincies bij elke gemeente (klik op "scholen"). Je kunt ze ook zoeken via www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod.

Andere informatie over het stedelijk en gemeentelijk onderwijs vind je op de website van het OVSG.