Taalexamens voor Brussel en taalkennis Frans als tweede taal

Algemeen principe

Wie als onderwijzer wou werken in het arrondissement Brussel-Hoofdstad of in de Vlaamse taalgrensgemeenten moest vroeger een examen "grondige kennis van de verplichte tweede taal in het lager onderwijs" afleggen. Dit examen bestond uit een schriftelijk en een mondeling gedeelte en een didactische proef.

Nu geldt de algemene verplichting dat een leerkracht basisonderwijs die er ook Frans als tweede taal geeft zijn/haar kennis van tweede taal Frans aantoont:

U valt daar niet onder: wat nu?

Er zijn tal van uitzonderingen en overgangsmaatregelen; te veel om op te sommen. U kunt ze vinden in de betreffende circulaire.