Solliciteren via vakbonden

Algemeen principe

Sinds lang publiceren de tijdschriften van de vakbonden die aktief zijn in het Katholiek onderwijs berichtjes van werkzoekende leden. Voor sommige directies is dit altijd een belangrijke recruteringsbron geweest.

Niemand is verplicht lid te worden van een vakbond, maar als je dan toch lid bent en werk zoekt, kan dit een goed en goedkoop medium zijn om dat bekend te maken.

Basisonderwijs

Leden van het Christelijk Onderwijzerverbond (COV) kunnen hun advertentie on-line plaatsen op de website van het COV. De rubriek heeft nog altijd de naam die hij vroeger in het ledenblad Basis had, nl. "Vragen Plaats".

De gegevens blijven in principe 14 dagen on-line. Daarna ontvang je een e-mail met de vraag of het bericht nog moet blijven staan. Je bent verplicht je lidnummer in te vullen en de datum vanaf wanneer je beschikbaar bent.

Secundair onderwijs

Het tijdschrift Brandpunt van de Christelijke Onderwijscentrale (COC) publiceert berichtjes van werkzoekenden in haar rubriek "Mikpuntjes". Voor leden is deze service gratis; niet-leden betalen een vergoeding.

Je bericht moet volgende elementen bevatten:

Dit stuur je per brief naar:
C.O.C.
t.a.v. Rob Bouchet
co÷rdinator Brandpunt
Trierstraat 31-33
1040 Brussel
Je bericht wordt slechts 1 keer opgenomen.