Wanneer solliciteren?

Algemeen principe

Wanneer je moet solliciteren, hangt af van het soort school waarin je solliciteert

Belangrijke data per soort onderwijs

GO!

Voor 15 juni moeten de sollicitaties binnen via de webapplicatie . Wie echt te laat is, hoeft nog niet te panikeren; er bestaat zoiets als "laattijdig kandideren". Dit betekent dat je na 15 juni een gewone sollicitatiebrief schrijft naar een aantal schooldirecties, in de hoop dat ze daar nog iets mee doen. Als er kandidaten te kort zijn voor jouw vak zullen ze noodgedwongen met jouw kandidatuur rekening houden.

Katholiek onderwijs

Vrij solliciteren kan altijd. Aan te raden is om dat te doen voor 15 juli; dan begint de vakantie voor de meeste directies. Tegen die datum willen ze graag nog een aantal zaken regelen voor het komende schooljaar.

Verstandig is om tegen het einde van elke interim naar een aantal scholen een nieuwe brief te sturen. Daarin laat je dan weten dat je vanaf een bepaalde datum weer vrij bent. Een korte brief, met verwijzing naar het eerder opgestuurde curriculum volstaat nu. Een voorbeeld.

Overige onderwijsvormen

Vrij solliciteren kan hier ook altijd. Het is logisch dat je dit doet in de loop van de grote vakantie. Ook hier verdient het aanbeveling om tegen het einde van elke interim een nieuwe brief te sturen.